Salarisadministratie

Wij verzorgen de complete loonadministratie voor u op een professionele en efficiënte wijze.

Om juiste loonstroken te waarborgen maken wij gebruik van specifieke software, de complexe wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsrecht en loonbelasting vereist de nodige kennis van zaken. Bij ons kantoor is uw loonadministratie in de juiste handen. De werkzaamheden die wij hierbij kunnen bieden zijn onder andere:
 

  • Loonstroken per periode per persoon
  • Betaallijsten per periode
  • Aangifte loonheffingen per tijdvak
  • Loonjournaalposten voor de financiële administratie
  • Reserveringen van vakantiegeld en 13e maand
  • Jaaropgaven voor werknemers, belastingdienst en uitvoeringsinstelling
  • Pro forma berekeningen
  • Export van digitale loongegevens