Bedrijfsadministratie

Het verwerken van een financiële administratie is zeer belangrijk voor het verschaffen van inzicht in de behaalde resultaten. Door het periodiek (per maand of per kwartaal) voeren van de administratie ontstaat er een goed inzicht in uw bedrijfsresultaat en kunt u tijdig inspelen op eventuele toekomstplannen. Per tijdvak ontvangt u van ons een kolommenbalans en winst- en verliesrekening zodat u precies weet hoe u ervoor staat. Daarnaast kunnen wij natuurlijk ook de aangifte omzetbelasting voor u berekenen en elektronisch indienen.